Steekpan B.V. en het milieu 

Wat doen wij bij Steekpan B.V. aan het milieu? Iedereen wil tegenwoordig een “groen imago” en kronkelt zich in de meest rare bochten om op zijn minst de indruk te wekken dat ze milieubewust bezig zijn. Toch is “groen doen” helemaal niet moeilijk. In onderstaande voorbeelden van onze dagelijkse werkzaamheden laten wij zien hoe wij proberen een bijdrage te leveren aan een lager grondstoffenverbruik en reductie van uw en onze afvalstromen. 

Flens Management

Dagelijkse realiteit is dat de steekflenzen tussen de werkzaamheden door ergens opgeslagen liggen als hiernaast aangegeven. In principe zijn deze steekflenzen prima bruikbaar, maar worden door de logistieke kosten of tijdsdruk niet of nooit meer gebruikt. In ons (Steek) Flens Management Programma inventariseren en re-conditioneren wij en maken wij van dit toekomstige schroot weer een bruikbaar product. 

Waarom is Flens Management groen? Het snijden en leveren van een nieuwe steekflens kost gas, staal, arbeid en transport. Een gereconditioneerde steekflens kost slechts transport en arbeid, waardoor wij de natuurlijke hulpbronnen ontlasten. 

Verpakking

Steekpannen zijn robuuste producten die wel tegen een stootje kunnen, waardoor de verpakking dus ook niet zo specifiek hoeft te zijn. Daarom komen de Steekpan pakketten ook vaak bij u aan in een al gebruikte verpakking. Daar zijn wij trots op! De medewerkers van Steekpan B.V. kijken in hun privé en werksituatie naar verpakkingsmaterialen die nog best gebruikt kunnen worden. En die passen wij dan ook toe.

Waarom zijn de verpakkingen van Steekpan groen? Door het éénmalig hergebruiken van een verpakking besparen wij 50% op het grondstoffenverbruik door verpakkingen. 

Samen werken aan een schonere industrie

Wij vertrouwen erop dat u onze betrokkenheid en milieu-inspanningen waardeert. Wij hopen u hiermee te inspireren om ook in uw dagelijkse praktijk op een eenvoudige manier de zaken milieuvriendelijker en schoner aan te pakken!