Flens COMPLIANCY

Steekflens B.V. levert en ontwikkelt innovatieve producten en diensten voor totale Flens Compliancy™. Dit doen wij, omdat het ontbreken van compliance in het verleden heeft geleid tot enorme milieu-incidenten. Als u denkt dat compliance duur is - probeer dan eens Non-compliance!

Compliancy is:

  1. Voldoen aan de eisen
  2. Aantonen dat je voldoet aan de eisen
  3. Borgen van de resultaten

Met onze compliancy producten en diensten borgt u de kwaliteit en de veiligheid van de werkzaamheden en het opgeleverde werk. Het gebruik van de compliance flenskaarten in combinatie met de QR code geeft u op een eenvoudige manier inzicht in de status en de voortgang van uw flens project. Zeker voor uitvoerende is het aantonen van de voortgang (progress) relevant omdat daar vaak financiële milestones aan gekoppeld zijn.