Flens COMPLIANCY

Compliance is

  1.  Voldoen aan de eisen
  2. Aantonen dat je voldoet aan de eisen
  3. Borgen van de resultaten

Het ontbreken van compliance heeft in het verleden al geleid tot, enorme, milieu-incidenten. Als u denkt dat compliance kostbaar is probeer dan eens Non-compliance

Steekpan.be levert en ontwikkeld innovatieve producten en diensten voor totale  Flens Compliancy™.

Met onze compliancy producten en diensten borgt u de kwaliteit en de veiligheid van de werkzaamheden en het opgeleverde werk. Het gebruik van de compliance flenskaarten in combinatie met de QR code geeft u op een eenvoudige manier inzicht in de status en de voortgang van uw flens project. Zeker voor uitvoerende is het aantonen van de voortgang (progress) relevant omdat daar vaak financiële milestones aan gekoppeld zijn.