Wat is Flensveiligheid™

Geboute flensverbindingen zijn in potentie een lekkagepunt met milieuschade of persoonlijk letsel tot gevolg. Steekpan.BE biedt in het programma Flensveiligheid™ een aantal oplossingen om dit te voorkomen en een aantal producten om de schade te beperken. 

Milieuschade of persoonlijk letsel voorkomen

SafeFlange™ (lock&tagout van flenzen)

De SafeFlange™ is het eerste, en naar wij weten, enige systeem voor Lock Out en Tag Out (LoTo) van flensverbindingen. Een Steekflens beveiligd met de SafeFlange™ kan niet worden verwijderd zonder dat iedereen zijn slot er af heeft gehaald.

Flens Compliance™

Compliancy is het traceren en vastleggen van producten, handelingen en systemen. Door het digitaliseren met een QR code ontstaat de mogelijkheid om niet alleen (realtime) de processtappen te controleren maar ook of de combinatie flensverbinding/Steekpan matcht, de juiste kwaliteit gebruikt wordt etc.. Steekpan levert en ontwerpt de codes, uw systeem, de hardware en de bijbehorende software. 

Beperken van de (gevolg)schade

Spray Protector

Mocht een flensverbinding toch falen dan biedt de SprayProtector™ aanvullende bescherming om te voorkomen dat er een (gevaarlijke) spuiter ontstaat. De Sprayprotectors kunnen uitgevoerd worden met een drain zodat vooraf duidelijk is waar een eventuele lekkage zal uitkomen Op dit punt kunnen dan ook aanvullende maatregelen worden getroffen (opvang bak). SprayProtectors worden geleverd in diverse materiaalcombinaties en afmetingen zodat voor iedere leiding en ieder product een passende oplossing kan worden geboden.